Gö revlendirme Yazı sı

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen en …

Hieronder vindt u betrouwbare kennis over de diagnose en behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen en adolescenten. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie, prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose.Estimated Reading Time: 6 mins

Richtlijn diagnostiek en behandeling

Prevalentie van ASS . Epidemiologisch onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat de prevalentie van ASS is toegenomen. Studies uit de jaren ’70 kwamen op een prevalentie van ASS van 2-5 per 10.000. In recente studies varieert de (geschatte) prevalentie van ASS sterk, uiteenlopend van 60, 70 tot 116 per 10.000. De prevalentie stijging kan

Autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen

Gö revlendirme Yazı sı

Een tweede theorie geeft aan dat de hogere prevalentie van ASS bij mannen mogelijk voortkomt uit een relatie tussen ASS en testosteron (Baron-Cohen, 2002). Wetenschappelijk onderzoek wijst op een relatie tussen testosteron en empathie. Zo blijken vrouwen (zonder ASS…

Cijfers – Autisme NJi

In buitenlands onderzoek wordt de prevalentie van stoornissen in het autismespectrum gewoonlijk op 60 tot 100 per 10.000 mensen geschat, of ongeveer 1 procent. Omdat geen verschillen worden gevonden tussen etnische groepen of tussen groepen met een verschillende sociaaleconomische status is er geen reden om aan te nemen dat de prevalentie in Nederland zou afwijken van het buitenland, stelt de …

Chronische ziekten Astma: omvang en gevolgen

De prevalentie van astma in de Nederlandse bevolking is ca. 2,5%. Bij kinderen is de prevalentie ca. 5%. Vóór de puberteit komt astma vaker voor bij jongens dan bij meisjes, maar daarna hebben meer vrouwen dan mannen astma. In totaal zijn er in Nederland – geschat op basis van huisartsen-registraties – 427.000 mensen met astma.

NVA – Prevalentiecijfers over autisme

Om echt meer te weten over hoe vaak ASS voor komt in Nederland dient daarom eerst een prevalentiestudie te worden gedaan waarin we een screening laten volgen door gedegen diagnostiek. Alleen zo kan worden bepaald wat de prevalentie in Nederland is en hoe die zich verhoudt tot het aantal kinderen dat we behandelen op basis van een ASS diagnose.Estimated Reading Time: 3 mins